Conditie

1. Basis verklaringsafspraken

Op alle overeenkomsten die de klant via internet of ander middel voor communicatie op afstand met onze winkel sluit, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer de klant een bestelling plaatst, gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Offerte + contractovereenkomst

2.1 De schriftelijke, mondelinge of per e-mail opdrachtbevestiging van de opdrachtgever geldt als een aanbod waartoe de opdrachtgever zich verbindt voor de duur van één week. De overeenkomst wordt definitief door een orderbevestiging of verzending/levering van de goederen binnen die week.

2.2 Mochten er leveringsvertragingen optreden, dan zullen wij de opdrachtgever hiervan onverwijld uiterlijk binnen een week op de hoogte stellen.

2.3 Elk aanbod in onze winkel is vrijblijvend en onder de beperking dat de goederen tijdig beschikbaar zijn, behoudens een bijzondere voorafgaande schriftelijke afspraak. Niet-levering of het niet kunnen nakomen van leveringstermijnen wegens gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van de goederen, geeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren, maar enkel na vruchteloos resultaat en na een periode van minstens veertien dagen. De opdrachtgever heeft ter zake geen rechten meer.

2.4 Deelleveringen zijn toegestaan.

3. Het recht om goederen te retourneren.

3.1 Wanneer de klant tevens gebruiker is, heeft hij/zij het recht om de goederen die besteld zijn via internet of ander middel voor communicatie op afstand in onze webshop zonder opgave van reden binnen veertien dagen terug te sturen naar, zijn/haar, uitdrukkelijk meegedeeld adres. Deze termijn gaat ten vroegste in vanaf de aankomst van de goederen. Om binnen deze richtlijnen te blijven dient de retourzending direct te volgen.

3.2 Alle goederen dienen als verzekerd pakket en in perfecte staat inclusief onbeschadigd verpakkingsmateriaal aan ons geretourneerd te worden.

3.3 De klant betaalt de kosten voor retourzending. De verkoopprijs wordt terugbetaald wanneer goederen worden geretourneerd of geruild.

ALLE RETOURZENDINGEN MOETEN WORDEN PORTBETAALD!!!!!!!

Wij accepteren geen retourzendingen die onbetaald zijn en sturen deze naar het retouradres.

3.4 Binnen drie werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen zullen wij de verkoopprijs terugbetalen. De klant dient zijn/haar rekeningnummer tijdig, doch binnen de limiet van de retourzending, door te geven.

3.5 Restitutie van de gehele verkoopprijs kan niet worden geëist in gevallen dat de waarde van de goederen is verminderd door gebruik, door beschadiging van de goederen of het verpakkingsmateriaal, of door andere omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is. In deze gevallen trekken we een passend bedrag van de waarde af. Indien de waardevermindering van de goederen te groot is, doordat wij de goederen onvervangbaar of onverkoopbaar achten, worden de goederen in principe niet geaccepteerd.

4. Prijzen en verzendingsvoorwaarden.

4.1 Prijzen dienen te worden betaald zoals deze op het moment van bestelling op onze websites worden weergegeven. We hebben het recht om deze prijzen te corrigeren wanneer duidelijk is dat ze het gevolg zijn van fouten.